Katedra verejného zdravotníctva

Katedra verejného zdravotníctva

Poskytovanie vysokoškolského vzdelania v oblasti zdravotníctva. Klinickou výučbovou základňou fakulty zdravotníctva je Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku.

poslať správu
poslať správu
Katedra verejného zdravotníctva

Adresa Katedra verejného zdravotníctva

ul. gen. Miloša Vesela 21
034 01 Ružomberok

Pobočky Katedra verejného zdravotníctva

Kontakt Katedra verejného zdravotníctva

Intermet:
Ing. Peter Sivoň
0918 722 193
peter.sivon@ku.sk
Ing. Peter Kaman, stredisko Informačných technológii
0918 722 185
peter.kaman@ku.sk
Ing. Ján Svorad, edičné oddelenie
0918 722 191
jan.svorad@ku.sk
Mgr. Monika Olosová, personálne a mzdové oddelenie
0918 722 186
monika.olosova@ku.sk
Mgr. Janka Bugáňová, ekonomické oddelenie
0918 722 198
janka.buganova@ku.sk
Bc. Zuzana Komárková, ekonomické oddelenie
044 / 430 43 16
zuzana.komarkova@ku.sk
Mária Lacková, ekonomické oddelenie
044 / 430 43 16, 0918 722 192
maria.lacova@ku.sk
PhDr. Katarína Zhubáková PhD., Fakultný koordinátor pre ECTS
044 / 438 29 33
katarina.zrubakova@ku.sk
Mária Šidová, študijné oddelenie
044 / 438 29 32
studijne-fz@ku.sk
Oľga Bednáriková, študijné oddelenie
044 / 438 29 32
studijne-fz@ku.sk
Ing. Jana Pudišová, študijné oddelenie
044 / 438 29 32, 0918 722 182
studijne-fz@ku.sk
Mgr. Žofia Palenčárová
0918 722 181
zofia.palencarova@ku.sk
MUDr. Jaroslav Tupý

tupyj@uvn.sk
MUDr. Juraj Mitura

mituraj@uvn.sk
PhDr. Soňa Hlinková PhD.

sona.hlinkova@ku.sk
Ing. Kornel Komárek PhD.

karel.komarek@ku.sk
doc. MVDr. Branislav Peťko CSc.

branislav.petko@ku.sk
doc. MUDr. Ivan Solovič CSc.

ivan.solovic@ku.sk
doc. MUDr. PhDr. Peter Kalanin PhD.

peter.kalanin@ku.sk
prof. MUDr. Daniel Bartko DrSc., FAAN, FRSM,, referát vedy, výskumu a projektovej činnosti

daniel.bartko@ku.sk
doc. PhDr. Helena Kuberová PhD., prodekan pre zahraničné vzťahy a mobility
044 / 438 29 37, 0918 722 175
helena.kuberova@ku.sk
doc. PhDr. Helena Kadučáková PhD., prodekan pre vzdelávanie a výchovu
044 / 438 29 30, 0918 722 173
helena.kaducakova@ku.sk
doc. PhDr., Mgr. Vladimír Littva PhD., MPH,, prodekan pre vedu a výskum - prvý prodekan
044 / 438 29 39, 0918 722 177
vladimir.littva@ku.sk
Ing. Jana Husarčíková, tajomník
044 / 438 29 35, 0918 722 174
jana.husarcikova@ku.sk
Bc. Jana Flochová, sekretariát dekana
044 / 438 29 31, 0918 722 183
sekretariat@fzdrav.ku.sk
Bc. Dana Kaščáková, sekretariát dekana
044 / 438 29 31, 0918 722 183
sekretariat@fzdrav.ku.sk
prof. MUDr. Anton Lacko CSc., dekan fakulty
044 / 438 29 31, 0918 722 190
anton.lacko@ku.sk
doc. MVDr. Branislav Peťko CSc., docent

branislav.petko@ku.sk
PhDr. Zuzana Hudáková PhD., odborný asistent
0918 722 179
zuzana.hudakova@ku.sk
PhDr. Marcela Ižová PhD., odborný asistent

marcela.izova@ku.sk
doc. MUDr. Milan Minárik PhD., docent

milan.minarik@ku.sk
doc. MUDr. Stanislav Funiak CSc., docent

stanislav.funiak@ku.sk
doc. MUDr. Peter Kalanin PhD., docent

peter.kalanin@ku.sk
doc. MUDr. Ivan Solovič PhD., docent

ivan.solovic@ku.sk
doc. PhDr. Alžbeta Hanzlíková PhD., docent

alzbeta.hanzlikova@ku.sk
doc. PhDr. Helena Kuberová PhD., docent
0918 722 175
helena.kuberova@ku.sk
doc. PhDr. Helena Kadučáková PhD., docent
0918 722 173
helena.kaducakova@ku.sk
prof. MUDR. Anton Lacko CSc., profesor
0918 722 190
anton.lacko@ku.sk
prof. MUDR. Daniel Bartko DrSc., profesor

daniel.bartko@ku.sk
prof. MUDr. Vasiľ Hricák CSc., profesor

vasil.hricak@ku.sk
Stanislava Kanderová, sekretariát katedry
0918 722 171
stanislava.kanderova@ku.sk
PhDr. Zuzana Hudáková PhD., tajomník
0918 722 179
zuzana.hudakova@ku.sk
PhDr. Marcela Ižová PhD., zástupca pre odbornú prax
0918 722 195
marcela.izova@ku.sk
PhDr. Michaela Vicáňová, zástupca vedúceho katedry
0918 722 194
michaela.vicanova@ku.sk
PhDr. Mariana Magerčiaková PhD., vedúca katedry
044 / 438 29 33, 0918 722 189
mariana.magerciakova@ku.sk
PhDr. Nadežda Peřinová PhD., odborný asistent

nadezda.perinova@ku.sk
PhDr. Ľudmila Matulníková PhD., odborný asistent

ludmila.matulnikova@ku.sk
PhDr. Irena Klemanová PhD., odborný asistent

irena.kamanova@ku.sk
doc. PhDr. PeadDr. Viera Simočková PhD., docent
0918 722 178
viera.simockova@ku.sk
doc. MUDr. Ľubomír Javorka PhD., docent
0918 722 187
lubomir.javorka@ku.sk
doc. MUDr. Stanislav Tomáš PhD., docent
0918 722 184
stanislav.tomas@ku.sk
Prof. MUDr. Aleš Roztočil CSc., profesor

ales.roztocil@ku.sk
Ing. Patrick Ortančik

patrick.ortancik@ku.sk
doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD., tajomník
0918 722 178
viera.simockova@ku.sk
PhDr. Mária Lehotská, zástupca vedúceho katedry
044 / 438 29 33
maria.lehotska@ku.sk
PhDr. Eva Moraučíková, vedúca katedry
044 / 430 29 33, 0918 722 197
eva.moraucikova@ku.sk
Bc. Janka Flochová, sekretariát katedry
0918 722 183
janka.flochova@ku.sk
MUDr. Ľubomír Benčo PhD., tajomník

benco@uvn.sk
MUDr. Marián Berešík PhD., zástupca vedúceho katedry

beresik@uvn.sk
PhDr. Jaroslav Stančiak PhD., MPH, vedúci katedry

jaroslav.stanciak@ku.sk
Mgr. Lucia Olosová, asistent

lucia.olosova@ku.sk
Ing. Peter Kaman, asistent
0918 722 185
peter.kaman@ku.sk
Mgr. Monika Horváthová, asistent

monika.horvathova@ku.sk
RNDr. Ľubomír Popovič CSc., odborný asistent

lubomir.popovic@ku.sk
Ing. Korel Komárek, odborný asistent
0918 722 172
karel.komarek@ku.sk
doc. PhDr. Vladimír Littva PhD. MPH., docent
0918 722 177
vladimir.littva@ku.sk
doc. MUDr. Anna Lesňáková PhD., docent

anna.lesnakova@ku.sk
doc. MUDr. Ľudovít Lauko CSc., docent

ludovit.lauko@ku.sk
doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš PhD., docent

lubomir.jurgos@ku.sk
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová DrSc., profesor

gabriela.nosalova@ku.sk
Bc. Jana Flochová, sekretariát katedry
0918 722 183
flochova@fzdrav.ku.sk
doc. RNDr. Jaroslav Timko PhD., tajomník
044 / 438 29 37, 0905 776 680
timkoj@uvn.sk
RNDr. Soňa Hlinková PhD., zástupca vedúceho katedry

sona.hlinkova@ku.sk
doc. MUDr. Jozef Domenik PhD., MPH., vedúci katedry
0918 722 176
domenikj@uvn.sk

Zaradené v kategóriách

Produkty a služby v CzechTrade

Trakčná batéria gelová Trakčná batéria gelová
Podľa posledných štúdií stále viac spoločností prevádzkujúcich vysokozdvižné ...

Ubytovanie v kutnej hore Ubytovanie v kutnej hore
Hotel Zlatá Stoupa ponúka ubytovanie v Kutnej Hore v štýlovo zariadených izbách ...

SlovakiaTrade > Obchodné služby > Vzdelávanie a školenie > University > Katedra verejného zdravotníctva